Odchovy

Naše chovatelská stanice se jmenuje Samaya, což v sanskrtu znamená svazek, úzké spojení.
Vyjadřuje to náš pocit při soužití s naší smečkou.